Get Adobe Flash player

Kanser ve Işın Tedavisi

Kanser organizmayı oluşturan hücrelerin, organizmanın normal kontrol mekanizmalarından bağımsız olarak çoğalması sonucu ortaya çıkan bir grup hastalığa verilen ortak addır. Aşırı ve kontrolsüz çoğalmanın hücrelerin genetik yapısında hücre çoğalmasını kontrol eden genlerdeki değişiklikler sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Ancak genlerdeki değişimin mekanizması halen tam anlamıyla açıklanamamıştır. 

Organ ve dokuları oluşturan hücrelerin çeşitliliği ve insanlar arasındaki genetik farklılıklar nedeniyle her hastada kanser farklı davranışlar sergilemektedir. Bu nedenle her ne kadar ortak bazı özellikler varsa da kanser kişiye özgü bir hastalık olarak kabul edilmeli ve her hasta ayrı olarak değerlendirilmelidir.

İnsanoğlunun ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilen ve Miladdan Önce 1600 yıllarında Mısırlı hekim İmhoteb tarafından yazıldığı tahmin edilen Mısır Papirüsünde meme kanseri tanımlanmıştır.

Değerlendirme


      Hastalığın yayılımının değerlendirilmesine yönelik ayrıntılı işlemlere girişmeden hastanın klinik olarak değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bazen tedavi yaklaşımını etkilemeyecek işlemlerle zaman kaybedilirken bazen de hastanın durumu bu işlemleri kaldıramayabilir. Öncelikle hastanın yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu, yandaş hastalıklar ve psikososyal özellikleri değerlendirilmelidir. Bundan sonraki aşamada ise hastalığın yayılımını ve davranışlarını belirlemek üzere genel fizik muayeneden başlayıp tedaviyi yönlendirmede yeterli olacak tetkikler yapılmalıdır.
  

Kanser tanısı biyopsi ile kesinleştirildikten sonra aşağıdaki değerlendirmeler sırasıyla yapılmalıdır: Hastanın genel durumunun değerlendirilmesi
 Hastalığın yayılımının saptanması
 Uygulanacak tedavinin planlanması
 Hastanın tedavi konusunda bilgilendirilmesi
 Alternatif tedavi yöntemlerinin anlatılması
 Psikolojik olarak hastanın hazırlanması
.


Doktorlarımız


Dr. Suat DURAKOĞLUGİL

Radyoloji Uzmanı


Dr. İhsan KARSLIOĞLU

Radyosyon Onkolojisi Uzmanı


Dr.Akgün AKPINAR

Radyosyon Onkolojisi Uzmanı


  Web Mail  


Copyright © 2012, Gaziantep ONKOMER. Tüm Hakları Saklıdır.